Privacy Policy

Spoon & Tamper vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd.

Wanneer u via onze website bestelt, hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling en het traceren van de zending. De persoonlijke gegevens die u zodoende invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen.

De gegevens die we van u vragen zijn uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Mocht u willen inzien welke gegevens wij van u hebben, kunt u dit altijd opvragen. Mocht u willen dat wij uw gegevens aanpassen of wissen is dat uiteraard mogelijk.Spoon & Tamper geeft gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden.Wij zullen dus nimmer uw persoonlijke gegevens openbaar maken danwel verstrekken aan derden, tenzij hiervoor een gerechtelijk bevel is. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat zodat uw gegevens veilig verwerkt worden.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.